WEDSTRIJDEN VOOR RECREANTEN

STARTERS A

Leeftijd dames en heren t/m 8 jaar , kür 2 minuten +/- 10 seconden

Beginnende rijders zonder KNSB testen, geen sprongen in kür toegestaan.

STARTERS B

Leeftijd dames en heren 9 t/m 12 jaar , kür 2 minuten +/- 10 seconden

Beginnende rijders zonder KNSB testen, geen sprongen in kür toegestaan. 

STARTERS C

Leeftijd dames en heren vanaf 13 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden.

Beginnende rijders zonder KNSB testen, geen sprongen in kür toegestaan.

PUPILLEN A

Leeftijd dames en heren t/m 9 jaar , kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, met 3 enkelvoudige sprongen in kür; kadet, salchow en spot 

PUPILLEN B

Leeftijd dames en heren 10 t/m 13 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, met 3 enkelvoudige sprongen in kür kadet, salchow en spot 

PUPILLEN C

Leeftijd dames en heren vanaf 14 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, met 3 enkelvoudige sprongen in kür kadet, salchow en spot 

ASPIRANTEN A

Leeftijd dames en heren t/m 9 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, kür met alle enkelvoudige sprongen uitgezonderd de Axel

ASPIRANTEN B

Leeftijd dames en heren 10 t/m 13 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, kür met alle enkelvoudige sprongen uitgezonderd de Axel

ASPIRANTEN C

Leeftijd dames en heren vanaf 14 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, kür met alle enkelvoudige sprongen uitgezonderd de Axel

MIDI'S

Leeftijd dames en heren 11 t/m 13 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, kür met alle enkelvoudige sprongen, Axel is toegestaan. 

MAXI'S 

Leeftijd dames en heren vanaf 14 jaar, kür 2 minuten +/- 10 seconden

Rijders zonder KNSB-testen, kür met alle enkelvoudige sprongen, Axel is toegestaan. 

Belangrijke informatie: 

INRIJTIJD
inrijtijd bedraagt minimaal 5 en maximaal 6 minuten en maximaal 7 rijders tegelijk inrijden. Categorieën kunnen worden samengevoegd bij het inrijden.

MUZIEK
De muziek dient startklaar op cd aangeleverd te worden onder vermelding van naam rijder, categorie en vereniging. De cd mag alleen de kürmuziek bevatten. Vocale muziek is niet toegestaan.

JURY BEOORDELING

Jurylid 1: KNSB jurylid en tevens scheidsrechter; techniek elementen en Schaatsvaardigheid;
* Kracht van schaatsen, kunnen accelereren en het schaatsen op 1 voet
* Gebruik van kanten, passen en draaiingen, vermogen met/tegen klok in schaatsen
* Het gebruik van balans, ritme, in de knieën gaan en het plaatsen van de voeten

Jurylid 2: transities/verbindingen tussen elementen;

* Variaties van voetwerk en moeilijkheidsgraad hiervan
* Gebruik van posities en bewegingen waarmee de elementen met elkaar worden verbonden
* De kwaliteit van het ingaan en uitgaan van een element als verbinding naar de tussenliggende passen

Jurylid 3: presentatie;
* Optreden en uitvoering
* Choreografie en compositie van het programma
* Interpretatie van de muziek

Puntentelling
De punten voor techniek/schaatsvaardigheid, transities en presentatie liggen tussen de 0,25 en 10. De punten van de juryleden worden bij elkaar opgeteld tot een totale score. Bij gelijke totale score, geven de punten van de scheidsrechter de doorslag in de einduitslag.

Aftrekpunten:
* Niet toegestane elementen 0,25 aftrek per element in de totale score
* Voor iedere val (hand en/of body in contact met ijsvloer) 0,50 aftrek in de totale score
* Muziekoverschrijding/vocale muziek 0,25 aftrek in de totale score

Puntentelling Bokaal
Om mee te dingen naar de bokaal dienen tenminste 4 rijders van een vereniging te hebben ingeschreven. Bij meer dan 4 rijders worden alleen de scores van de 4 hoogst geëindigde rijders meegenomen. De categorieën zijn niet van belang. De behaalde plaats is tevens het behaalde punt (eerste plaats is 1 punt, een derde plaats 3 punten). De punten van de beste 4 rijders worden opgeteld. De vereniging met het laagst aantal punten is winnaar.